Vi kan skriva hur mycket som helst om framgångssagan i Rumänien. Om våra fem resurscenter i fem byar och hundratals romska barn vars liv förändrats.

De ser en framtid nu, och förändringen har bara börjat – men kan ta slut lika fort.
Om centren ska leva vidare krävs det hjältar som är beredda att bli månadsgivare.

Vi kan skriva hur mycket som helst om framgångssagan i Rumänien. Om våra fem resurscenter i fem byar och hundratals romska barn vars liv förändrats. De ser en framtid nu, och förändringen har bara börjat – men kan ta slut lika fort. Om centren ska leva vidare krävs det hjältar som är beredda att bli månadsgivare.

Vad betyder våra resurscenter i Rumänien för de romska barn som får komma dit?

För att förstå det måste man ha sett varifrån de kommer, och lagt en hand mot de husväggar av halm och tegel som döljer trånga rum där stora familjer trängs i gemensamma bäddar för att hjälpa varandra hålla värmen när vintern skickar bistra minusgrader.

Kontrasten kan knappast bli större till vardagen på centren. Där får samma barn äta sig mätta, lära, leka och idrotta, duscha och tvätta kläder, sjunga, skratta och leva.

Vad går pengarna till?

Främst till lärarlöner, skolmat, skolböcker, pennor, kritor, leksaker, skolskjuts, städmaterial, gruppsupport till föräldrar och stödinsatser i hemmen. Pengarna betalar också elräkningen och bekostar engångsinköp som stolar till klassrummen.

Ger insatserna verkligen resultat?

Ja, det finns inte längre minsta tvivel! Här är några exempel på vad som skett de senaste åren:

  • Skolfrånvaron har minskat kraftigt. Ett krav för att få komma till Hoppets Stjärnas center är nämligen att du inte får skolka från skolan.
  • Romska flickor, som i hög utsträckning hållits hemma eller hoppat av skolan efter de första åren, får nu utbilda sig i samma utsträckning som pojkarna. 51 procent av barnen i Hoppets Stjärnas projekt är i dagsläget flickor.
  • 100 procent av barnen i projekten avslutade förra läsåret med godkända betyg.
  • Barnens hygien har förbättrats tack vare möjligheten att duscha och tvätta kläder på centret. De har fått genomgå avlusning samt lärt sig om vikten av att tvätta händerna och borsta tänderna. De har tagit med sig sina nya kunskaper hem och får hela familjen att anta nya rutiner. Det, i kombination med regelbundna läkarbesök, har lett till bättre hälsa.
  • I Valea Seaca och Dimancheni har 33 familjer fått sina hus reparerade och renoverade. Ytterligare 15 familjer fick möbler och till 15 delades det ut cyklar. Åt en utsatt familj byggdes ett nytt hus från grunden, och flera av de familjer som blev hjälpta tog sedan initiativet att hjälpa sina grannar med deras hem.
  • Genom sömnadsutbildning och utdelning av kor, getter, höns och utsäde har ett 40-tal familjer i Dimancheni fått möjlighet till självförsörjning. Det har också byggts två nya brunnar i samhället.
  • Sist men inte minst arbetar Star of Hope Romania långsiktigt för att, med resurscentren som goda exempel, förändra allmänhetens attityder till den romska minoriteten i Rumänien. På den fronten har vi nästan tre decenniers erfarenhet av ett snarlikt, framgångsrikt arbete med att förändra attityderna till landets medborgare med funktionsnedsättning.

Är det här ett arbete som du vill se mer av?

Då behöver vi dig!