Ditt stöd behövs!

Även om fadderskap med månadsgivande är viktigt för oss, i vår strävan att ge långsiktig hjälp till så många barn som möjligt på resurscentren, så välkomnar vi förstås också enskilda gåvor. Det finns stora behov av insatser hos alla utsatta familjer och även satsningar att göra i våra center. Här nedanför hittar du några exempel på dessa behov.

Boskap

Köp en ko, get, kanin eller höna. På så sätt kan barnen få viktig näring i form av mjölk och ägg. Det blir även ett viktigt bidrag till självförsörjning när det föds kalvar, killingar och kycklingar som familjen kan sälja eller ge till en annan behövande familj.

Priser för olika djur:

Ko: 7 500 kr
Get: 1 000 kr
Kyckling: 100 kr
Kanin: 100 kr

Ved

På vintern kan termometern krypa ner mot -20 grader och eftersom många romer bor i dåliga hus av halm och tegel utan isolering och fönster som drar så måste man att elda för att inte frysa ihjäl. För att elda behöver man ved. Ge en årsförbrukning av ved till en behövande familj.

Årsförbrukning av ved för ett hushåll: 5 000 kr

Byggnader

Alltför många romer bor i bristfälliga hus av halm och tegel utan isolering med fönster som drar. Golven består mest av betong eller stampat jord och många tak läcker in. Vi hjälper familjer att rusta upp sina hus med riktigt plåttak, fönster och dörrar. Vi har även byggt upp nya hus där behoven krävt det.

Hjälp en familj att få ett hus som klarar den bistra vintern. Du kan ge bidrag till ett hus eller delar av ett hus som tak, fönster och dörrar.

Priser:

Ett hus: 60 000-100 000 kr
Plåttak: 15 000 kr
Fönster: 1 000 kr/fönster
Ytterdörr: 2 000 kr

Vattenbrunn

Vatten är en nödvändighet för liv bland både människor, djur och växter. Vi behöver vatten för att kunna dricka, för att odla och för att hålla oss rena. Genom att borra en vattenbrunn kan du ge romska familjer tillgång till rent vatten och ett enormt lyft i sin livskvalitet.

Pris varierar beroende på hur mycket man måste borra men ca 15 000 kr för en brunn.

Växthus

Vi har byggt ett antal växthus för romerna. Växthusen är ett mycket bra exempel på hjälp till självhjälp där familjerna kan odla grönsaker att äta och sälja. Det finns exempel på romer som valt att inte återvända till Sverige för att tigga tack vare att de fått ett växthus som bidragit till försörjningen.

Pris för ett växthus: 15 000 kr

Symaskin

Symaskinen är ytterligare ett exempel på hjälp till självhjälp. Tack vare den kan romerna sy till sig själva men även tillverka och sälja för att få in pengar till hushållet.

Pris för en symaskin: 5 000 kr

Där det bäst behövs

Ni kan låta oss bestämma vart ert bidrag ska gå. Ni ger valfritt belopp och vi fördelar ert bidrag dit det bäst behövs just nu.

De behov som finns men inte beskrivna här ovan är t ex möbler, vitvaror, byggmaterial och material till sömmerskorna.

Du kan ge din gåva via Swish, ge valfritt belopp till 900 253 6 och märk din gåva “Romer“.

Du kan också ge din gåva via plusgiro, ge valfritt belopp till 90 02 53-6, märk din gåva “Romer“.

Ni kan också kontakta vårt kontor:
Telefon: 0662-461 00
E-post: info@starofhope.org