Här har vi samlat de vanligaste frågorna med svar om vårt arbete för romerna.
Här har vi samlat vanliga frågor med svar om vårt arbete för romerna

Hittar du inte det du söker så kan du ställa din fråga längre ner på sidan >>.

Har inte Rumänien fått pengar av EU för att hjälpa romerna i landet?

För budgetperioden 2014-2020 har EU:s socialfond öronmärkt 9 miljarder för fattigdomsbekämpning och inkludering av utsatta grupper i Rumänien. I praktiken berör detta främst landets romer, som beräknas utgöra ungefär 20 procent av befolkningen, men för att få tillgång till pengarna måste Rumänien själv finansiera 5 % av varje satsning. Dessutom måste de själva lägga ut 100 % av summan i förskott för att i efterhand kunna begära finansiering från socialfonden. I EU:s fattigaste land utgör dessa ekonomiska villkor en stor bromskloss för tänkbara satsningar.

Vår upplevelse är också att landets politiker i hög utsträckning undviker romerfrågan. Det tycks inte finnas något brett folkligt stöd för att satsa pengar på hjälp till den romska minoriteten, och därför blir det här en fråga som både politiker och partier ignorerar i sin strävan att locka väljare.

Hoppets Stjärnas arbete i Rumänien handlar därför också om att förändra allmänhetens attityder genom att visa vad romska barn kan uppnå om de bara ges rätt förutsättningar. Den dag när allmänheten får upp ögonen för detta kommer det inte längre vara ett alternativ för landets politiker att ignorera den romska minoritetsbefolkningen.

Hur stor del av pengarna går till ändamålen?

Vi är anslutna till Svensk Insamlingskontroll, som regelbundet granskar vår verksamhet och ser till att pengarna används på rätt sätt.

Hoppets Stjärna har ett så kallat 90-konto, ett plus- och bankgirokonto som börjar med siffrorna 90. 90-kontot är en garanti för dig som givare att pengarna används på ett riktigt sätt, samt att kostnaderna för insamling och administration inte överstiger 25 procent. Våra insamlings- och administrationskostnader för verksamhetsåret 2016 var 16,7 procent av insamlade medel.

Länk till Svensk Insamlingskontroll

Hoppets Stjärna publicerar även effektrapporter. Syftet med effektrapporter är att för givare, faddrar, allmänheten och andra intressenter, visa vad vi gör och vad vi gjort med de medel som samlats in. Läs mer

Hur jobbar vi i Rumänien?

Hoppets Stjärna har verkat i Rumänien sedan 1990, kort efter diktatorn Nicolae Ceausescus fall i december 1989. Många kommer nog ihåg de fasansfulla bilder som kablades ut från barnhemmen i landet, där funktionsnedsatta barn låg fastspända i sina sängar. Från dag 1 har vi arbetat med att ge funktionsnedsatta barn en värdig tillvaro i landet och medverkat till nedmonteringen av det gamla systemet med stängda institutioner.

1997 kom en ny lag i Rumänien att endast inhemska hjälporganisationer skulle få verka i landet. Då grundades Star of Hope Romania. Aura Vatamaniuc blev chef och det är hon än idag. Läs mer om Aura.

2014 startade vår satsning på Rumäniens romer. Det första centret öppnade hösten 2015 i Valea Seaca och idag finns fem resurscenter där utsatta romska barn får mat, läxhjälp och extraundervisning av utbildade pedagoger samt på vissa center tillgång till dusch och tvättmaskin för både sig själva och sina familjer. Läs mer om våra center.

Vi har även hjälpt familjer med deras bristfälliga hus där vi reparerat och renoverat med bl a nya plåttak, nya fönster och nya möbler. Vi har delat ut kor, getter och höns som gett ökad möjlighet till självförsörjning. Det har också byggts vattenbrunnar. Ett antal kvinnor har fått gå sömnadsutbildning och vi har även byggt ett antal växthus; två insatser som även ger möjlighet till självförsörjning.

Hittar du inte det du söker? Ställ din fråga nedan!

Det är frivilligt att fylla i namn, men e-postadress behöver vi för att kunna skicka svar. Uppgifter du fyller i kommer inte visas eller läggas ut.